Znajdź swój dług

zacznij od skorzystania z wyszukiwarki

O nas

Misja

Naszym celem jest zwrócenie uwagi na to, jak istotne jest poszanowanie wspólnego dobra. Kiedy jest nas wielu, jednostka wydaje się być anonimowa – tak samo, jak jej drobne przewinienia. W tej sytuacji odpowiedzialność rozkłada się na wszystkich. W praktyce jednak na tych, którzy widzą wartość w dbałości o to, co wspólne.

Dotyczy to również transportu publicznego. Korzystamy z niego wszyscy: jadąc do szkoły, pracy,w czasie wolnym. Skraca czas potrzebny do osiągnięcia celu podróży. Gwarantuje bezpieczeństwo, punktualność oraz komfort. A już na pewno każdy z nas tego oczekuje. Chcemy, żeby było nam ciepło zimą, chłodno latem, sucho w trakcie deszczu, wygodnie, przyjemnie i bezpiecznie w trakcie całej podróży środkami komunikacji miejskiej. No i oczywiście, na czas. Niektórzy z nas, gapowicze, zapominają jednak o najważniejszej kwestii: o bilecie, który nam to umożliwia.

Każdemu może się zdarzyć: zamknięty kiosk, brak drobnych, pośpiech. Większość z nas wie jednak, że bilet nie jest irytującym dodatkiem do podróży. Cena jednostkowego biletu jest częścią wartości usługi, na którą składa się m.in.: zakup i naprawa pojazdów, utrzymanie ich w czystości, zatrudnienie kierowców, utrzymanie infrastruktury. Jeśli część z nas notorycznie uchyla się od tego obowiązku, jakość usług spada, a ceny biletów rosną.

Przypomina to nieco tę sytuację, kiedy niektórzy mieszkańcy budynku zalegają z płatnościami, ale korzystają z mieszkania, wody, prądu i gazu na równi z tymi, którzy płacą terminowo. Właściciel kamienicy musi podnieść czynsz, aby mógł pokryć koszty eksploatacji budynku i opłaty komunalne.

Nie jest to uczciwe. Dlatego tak ważne jest, aby przypomnieć gapowiczom o ich obowiązkach wobec społeczeństwa i pokazać, ze tak samo jak wszyscy tracimy na ich uchybieniach, tak wszyscy zyskujemy, kiedy naprawiają swoje błędy.

 

O portalu

Portal gapowicze.pl powstał, aby dać szanse zapominalskim na odrobienie zaległego zadania. A jeśli będą temu niechętni – dać innym szansę na przejęcie ich długu na siebie. Oczywiście, w tym momencie kwota zaległości wzrasta, ale jej właścicielem przestaje być zakład komunikacji miejskiej lub kolejowej, a zaczyna być nabywca danego „mandatu”. Tym samym adresat „mandatu” – gapowicz – zaciąga dług wraz z odsetkami względem firmy lub osoby wygrywającej licytację dotyczącą danej należności. Daje to większą możliwość ściągalności długu i nie obciąża dłużej instytucji, której celem jest dostarczanie usługi publicznej w formie usług transportowych i daje jej szansę na dalsze funkcjonowanie na wysokim poziomie.

Najważniejszym celem portalu jest podkreślenie wysokiej wagi usług publicznych, pragnienie zachowania jej perfekcyjnego poziomu i odpowiedzialnego korzystania z usług przez wszystkich jej użytkowników.